PRINCIPIA PRIMARY SCHOOL

 Oudtshoorn Independent School | Onafhanklike Skool Oudtshoorn
                    Parallel Medium | Parallelmedium                 
                                         

Playball:

Playball is 'n sport-en-bewegingsontwikkelings program wat by Principia Primêr tydens skooltyd aangebied word.

Dit is 'n opvoedkundige program wat die kind lewensvaardighede leer deur sportvaardighede. Dit word ouderdom-spesifiek in samewerking met opvoedkundiges, biokenetici en sport wetenskaplikes ontwikkel en jaarliks verfyn.

Playball komplimenteer die opvoeding en ontwikkeling wat kinders by die skool ontvang. Dit vul die skool se program aan deur gespesialiseede afrigting in 'n kleingroep verband waar elke kind individuele aandag geniet.

Navorsing het bewys dat beweging kinders help groei in die volgende areas: intellektueel, emosioneel, fisies en dat dit 'n impak het op hulle gesondheid in die toekoms.

Playball is ingesluit by Principia Primêr se skoolfonds en geen addisionele fooie is betaalbaar deur ouers nie.  


Playball:

Playball is a sport and movement development program. Principia Primary currently offers Playball to all pupils during school hours. 

Research shows that movement helps kids grow intellectually, emotionally, physically and has an impact on their fututre health. When kids play games they are doing more that just "playing", they are thinking, feeling and moving.

Playball enhances the education and development which the child receives at shool. It compliments the school program through specialized coaching in small groups where each child receives individual attenion.

Playball is an age-specific educational program that teaches the child life skills through sport skills. 

Playball is included in the Principia Primary school fees and no additional fees for playball are payable by the parents.